Ubezpieczenie od tragicznych wypadków opłaca co do zasady efekty incydentu.

Ubezpieczenie malucha w szkole jak i przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wymagane. Szkoła nie może nakazać, ażeby rodzic ubezpieczył swoje dzieci. To opiekun decyduje, czy chce ubezpieczyć własne dziecko, czy nie. Jeżeli jednak rodzic skusi się ubezpieczyć swoje własne pociechy będzie borykał się z kłopotem, czy ubezpieczyć swoje własne pociechy w placówce szkolno-edukacyjnej, czy na przykład gdzieś poza nią (samemu w Towarzystwie Ubezpieczeń, bądź z pośredniczeniem agenta ubezpieczeniowego).

Poniżej poświęćmy chwilę i przyjrzymy się każdej z tych opcji oraz dodatkowo wskażemy na wszelkie wady oraz dobre cechy wszystkich wyjść. Ubezpieczenie od tragicznych wypadków opłaca co do reguły następstwa wypadku. Przykładowo można podać moment, w którym nasze dziecko w trakcie przerwy przewraca się i niefortunnie łamie sobie rękę. Wówczas rodzic takiego dziecka może dochodzić wypłacenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Jednakże o tym czy finalnie firma ubezpieczeniowa zapłaci odszkodowanie oraz jak wysokie przesądzą wszelkie warunki ubezpieczenia (dalej jako: owu), na jakich było ustalone ubezpieczenie naszego dziecka.

Ze względu na to tak ważne jest, aby przed zawarciem ubezpieczenia , mając szkołę za pośrednika, lub dowolnego agenta ubezpieczeniowego albo od razu w ubezpieczalni, rodzic starannie przestudiował warunki owu. To tam odszuka następujące odpowiedzi: – od jakiego typu wypadków potomstwo jest ubezpieczone – co będzie zadość uczynione (czy jedynie uszczerbek na zdrowiu, czy może nastąpi również zwrot wszelkich kosztów hospitalizacji a oprócz tego będą zapewnione świadczenia nadplanowe jak na przykład zorganizowanie wizyty lekarskiej, porady psychologa, przewóz medyczny) – jak wysokie dostanie świadczenie w sytuacji kiedy dojdzie do wypadku

Ze względu na to tak istotne jest szczegółowe przeanalizowanie wszelkich warunków owu, bez względu na to w którym miejscu ubezpieczenie zostanie podpisane, żeby w późniejszym czasie nie być zdziwionym wysokością przyznanego zadośćuczynienia lub brakiem zgody na wypłatę odszkodowania, gdy dane zdarzenie losowe objęte nie było ubezpieczeniem.

Zobacz: ubezpieczenie dziecka w przedszkolu