Notariusz jest zawodem cenionym.

Notariusz jest zawodem cenionym i potrzebnym. Jego zasadniczym zadaniem jest przygotowywanie wszelkich akt notarialnych, a dodatkowo przeprowadzanie wszelkich innych zadań notarialnych. Powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Częstokroć jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie różnorakich umów cywilnoprawnych, na przykład umów sprzedaży czy protokołów. Wówczas takie dokumenty otrzymują tytuł dokumentu urzędowego. Notariusz podejmować może również różne czynności związane z spadkiem, dziedziczeniem czy też testamentem. Odpowiedzialny jest za należyte sporządzenie różnych pism. Notariusz oprócz tego może przechowywać gotówkę, różne papiery wartościowe a także pozostałe bardzo ważne informacje. Dużo osób porównuje ten zawód na przykład do prawnika lub radcy prawnego. Jednak z prawnego punktu zadania są zupełnie inne. Podlegają oni również rozmaitym kontrolom izby notarialnej, więc są oczywiście zobowiązani do absolutnego przestrzegania wszelkich przepisów prawnych a ponadto etyki zawodu. Ponadto zobowiązani są do zachowywania tajemnicy zawodowej, dzięki czemu nie trzeba się bać, że nasze osobiste kłopoty, czy też działania wyjdą do osób trzecich. Powinno się także mieć pojęcie o tym, że notariusz ma do tego prawo by zerwać zawartą umowę z swoim klientem, jeżeli dojdzie do wzajemnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc może każdy w razie takiej potrzeby. Jednak zalecane jest trochę wcześniejsze umówienie przez zatelefonowanie.

Więcej: Notariusz Zielona Góra