Cały ten pomysł bardzo wolno się upowszechniał.

Wynalezienie tektury poprzedzone było niezwykle długą historią wyrobów papierniczych. Cała koncepcja upowszechniała się powolutku. Z zazdrością strzeżony przez twórców. Nikt wtedy nawet nie pomyślał, by wykorzystywać papier do pakowania rozmaitych rzeczy. Papiernie zakładane były blisko zamków a także były ściśle chronionymi obiektami. Strażnicy nie spuszczali z oczu ich drzwi nawet na moment. Papier nieco gorszego gatunku tworzony był z potrzeby przetwarzania kartek które zostały wcześniej wytworzone. Niemniej jednak było tak dopiero w czasach uprzemysłowienia. Kiedy papier zaczęto tworzyć na skalę globalną. Unikając bezmyślnego wyrzucania oraz bezpowrotnej straty bardzo dobrego surowca zaczęto znowu przetwarzać tysiące kilogramów wcześniej wyprodukowanego papieru. Po wielokrotnym przetworzeniu włókna celulozy są coraz krótsze a także nie zawsze zdatne są do produkcji papieru, który jest używany w nowoczesnych maszynach poligraficznych i biurowych. Tak właśnie zrodził się pomysł stworzenia surowca znacznie grubszego, z którego powstawać będą nieco sztywniejsze konstrukcje. Kolejnym etapem było wymyślenie tektury falistej, która w dużym stopniu oszczędzała surowiec, gwarantując mu znacznie lepszą wytrzymałość. Tekturowe opakowania zawładnęły niewątpliwie częścią logistyki odpowiedzialną za pojemniki do transportu wszystkich rodzai wyprodukowanych produktów. Struktura która składa się z kilku warstw potrafi znakomicie ochraniać wszelką zawartość ukrytą wewnątrz. Natomiast tektura w wersji plastra miodu potrafi przenosić wyjątkowo duże obciążenia może również stanowić jakiś element konstrukcyjny innowacyjnych mebli albo w dużym stopniu wspomagać sztywność lekkiej zabudowy ścian.
Zobacz: NextStep