W stolicy zameldowane jest ponad 1750 tys. osób.

Warszawa – dusza Rzeczpospolitej Polskiej. Najogromniejsze miasto, skupisko polityczne. W Warszawie zamieszkuje około 1750 tysięcy osób. Na właściwie każdy 1000 zamieszkujących przypada 143 studentów. Łatwo zatem zliczyć, że uniwersytety w W-wie kształcą łącznie ok. 250 tysięcy studentów!

Nauka w uczelniach w Polsce uregulowana jest w ustawie o Szkolnictwie Wyższym a odmienne normy, przykładowo Prawo Oświatowe, regulują jaki jest system edukacji w tym kraju. System ten przewiduje, że zaczynający naukę siedmiolatek posiada na początek skończyć szkołę podstawową (osiem lat), kolejno szkołę ponadpodstawową (zależnie od typu od 3 do pięciu lat) a potem młody człowiek ma możliwość pójść na uczelnię. Studia dzielą się na trzy stopnie. 1-wszy to trwające 6 semestrów studia licencjackie lub siedem semestrów – inżynierskie. Po nich na kolejnym szczeblu są uzupełniające 2-letnie studia magisterskie. Istnieje możliwość studiować 1-wszy oraz drugi stopień jednocześnie na integralnych studiach magisterskich. Szczebel 3-ci, ostatni, to doktorat. W Warszawie można uczyć się na wszelkich przewidzianych etapach nauczania. Można kończyć je w formie dziennej, wieczorowej, jako studia niestacjonarne lub w toku indywidualnym. Uczelnie w W-wie posiadają w ofercie dydaktycznej paręset specjalizacji studiów. Piętnaście z nich posiada status szkoły państwowej. Najbardziej wiekowa i najogromniejsza, to UW. Uniwersytetów prywatnych jest około 40. Pewne z nich mają niezwykle wysoki poziom oraz własnym działaniem na rzecz nauki mogą być ikoną dla przeważającej ilości uczelni państwowych, a podczas kwalifikacji przeżywają wielkie oblężenie kandydatów.

Autor: Uczelnie w Warszawie