Podczas zdobywania wiedzy w szkole regularnie można trafić na kartkówki.

Wybór szkoły licealnej i zawodówki to też istotna kwestia w życiu każdego z nas. Chcielibyśmy przygotować się możliwie jak najlepiej do swoich przyszłych prac, o których śnimy. Wybieranie zajęć, które będą miały nam w tym właśnie pomóc a także właściwej liczby godzin znacznie ułatwi przyszłą pracę – na przykład na studiach wyższych. W trakcie zdobywania wiedzy w szkole regularnie można natrafić na rozmaite testy, które sprawdzają jaką posiadamy wiedzą. Taki sprawdzian jest najczęściej z bardzo obszernego materiału, zapowiadany z choćby jedno-, a częstokroć wręcz 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki częstokroć są niezapowiedziane i tyczą się na przykład trzech tematów wstecz. Jednakże to, do czego tego typu szkoła nas przysposabia, to egzamin końcowy z całego przerobionego materiału.

Matura w przypadku liceów a dodatkowo test zawodowy praktyczny a także teoretyczny w sytuacji techników są sporym wyzwaniem dla wszystkich osób, które zamierzają uzyskać średnie wykształcenie. Przygotowanie do wybranego zawodu lub przyswojenie materiału wymaga znacznie wzmożonego wysiłku. To jedynie pojedyncze testy, niemniej jednak niedobrze napisany może znacznie ograniczyć – przykładowo komuś kto ukończył szkołę średnią dostanie się na kierunki, które by go interesowały. Z pewnością w przypadku niezadowalających wyników z egzaminu końcowego można go poprawić rok później, ale często oznacza to stratę jednego roku a także konieczność zagospodarowania swojego czasu w zupełnie inny sposób, niż miało się w planach dotychczas. Do maja jednak bardzo dużo czasu, niemniej jednak potem pozostaje niespokojny czas czekania na wyniki z egzaminu maturalnego.

Zobacz: egzamin zawodowy praktyczny